Rady a články pro zemědělce

Proč mořit osivo přípravkem M-Sunagreen

Osiva obilovin je třeba upravovat nejen po stránce fungicidní a insekticidní ochrany, ale také z pohledu účinné stimulace. Stimulátor M-Sunagreen je v tomto směru nejen prvním komerčně úspěšným přípravkem na trhu, ale také nejvíce prověřeným a stal se již standardem u mnoha pěstitelů.

Stimulátor M-Sunagreen pomáhá k mohutnému kořenu rostlin

V rámci změny klimatu se postupně mění postupy pěstování základních plodin. Kroků, jak eliminovat přísušky a nerovnoměrné rozmístění srážek v rámci pěstitelské sezóny, je celá řada. Jedním z účinných a velmi jednoduchých kroků je změna nároků na kvalitu a úpravu použitého osiva. Aplikace stimulačních látek a živin přímo na osivo se postupně stává standardem. Přečtěte si, jak pomáhá stimulátor růstu a vývoje rostlin M-Sunagreen k mohutnému kořenu. 

Podzimní aplikace v řepce ozimé

Článek pojednává o regulaci porostu řepky a možnostech další korekce výživného stavu s cílem podpořit růst kořenů, zvýšit obsah sušiny v rostlinách a tím mrazuvzodrnost.

Základem stimulace ozimých obilnin je správné moření

Úprava osiva obilnin zajistí nejen fungicidní a insekticidní ochranu, ale také pomůže ke stimulaci porostu ozimů. Přečtěte si, jak pomocí přípravku M-Sunagreen můžete zvýšit výnosnost a ochranu obilnin.

Jak na fungicidní ochranu obilovin

Pro doplnění fungicidní ochrany už několik let nabízíme osvědčená hnojiva ze skupiny AKTIFOL. Nosné látky těchto hnojiv významně podporují efekt fungicidní ochrany, omezeně i rozšiřují účinnost účinných látek fungicidů na případné necílové patogeny a zvyšují účinek levnějších fungicidů.

Počátek sloupkování ozimých obilnin

U časných výsevů zejména raných odrůd pšenice už pozorujeme dosažení fáze 31-32. Postupně se do těchto fází dostanou další termíny setí a odrůdy podle jejich ranosti. Pouze aktuálně očekávané ochlazení vede často k rozhodnutí oddálit ještě základní morforegulační vstup s trinexapac-ethyl případně jinými účinnými látkami.

Jak správně čistit zemědělskou techniku?

Sagrol NF slouží k bezpečnému čištění postřikovačů, mytí povrchů zemědělské techniky a likvidaci zbytků přípravků na ochranu rostlin. Sagrol NF likviduje zbytky přípravků na ochranu rostlin v postřikovačích a vytváří pasivační vrstvu na kovu. Tím dokáže ochránit zemědělské stroje před působením hnojiv, stimulátorů růstu a dalších zemědělských přípravků. Sagrol NF vytváří antikorozní ochranu vnitřních i vnějších povrchů strojů a zajišťuje další bezpečné používání postřikovačů.