Moření osiva a listová stimulace rostlinným přípravkem M-Sunagreen.

Vhodně zvolená listová výživa a stimulace je krokem k vyšším výnosům. Představíme vám rostlinný přípravek od společnosti Chemap Agro s.r.o. Jedná se o M-Sunagreen určený pro moření osiva. S oblibou ho využívají jak osivářské firmy, tak zemědělci. Cílem je vždy vyšší výnos úrody.

Účinky přípravku M-Sunagreen jsou testované na ječmeni v průběhu několik let. Nejvýraznějším zlepšením je růst a větvení kořenové hmoty.

Jaké jsou výhody silnějšího kořenového systému

  • rostliny rychleji vzcházejí
  • rostlina lépe čerpá vodu a živiny z půdy
  • snižuje se mortalita klíčících rostlin (průměrně dochází k navýšení 14 rostlin/m2)
  • vyšší jistota, že rostliny dosáhnou lepších výnosotvorných parametrů
  • rostliny lépe odnožují a porost je tak hustší (rostliny mají dostatek živin a fytohormonu)

Aplikace M-Sunagreen

Jak rozlišíte produktivní a neproduktivní odnože? Aplikujte M-Sunagreen v dávce 0,5 l/ha v termínu DC 30. Stimulátor zvyšuje hladinu auxinu v rostlině a ovlivňuje prodloužení stonku, omezuje tak další odnožování. Eliminujete neproduktivní odnože a pomáháte odnožím vyššího řádu vyrovnat se hlavnímu stéblu. M-Sunagreen se díky tomu významně podílí na výskytu zvýšeného počtu klasů, tedy i na lepší úrodě.

 

Pro co nejvyšší výnosy doporučujeme moření M-Sunagreenem a listovou aplikaci Sunagreenu v BBCH 29-32. Jedná se o velmi účinný a zavedený systém stimulace jarních obilnin.

Ing. Vít Socha
technolog

+420 739 429 746
vit.socha@biosfor.cz