1. Home
 2. /
 3. Listová hnojiva
 4. /
 5. Kombinovaná nechelátová listová hnojiva...

Kombinovaná nechelátová listová hnojiva Aktifol a Polyfol

Kombinovaná, nechelátová listová hnojiva Aktifol & Polyfol slouží k odstranění nedostatku hořčíku v citlivých růstových fázích.

Je založené na patentově chráněné komplexní sloučenině tohoto prvku s vyselektovanými huminovými kyselinami.

 • formulace hnojiva významně podporuje i příjem a transport dalších živin
 • pozitivně ovlivňuje účinek fungicidů ve společné TM směsi

Polyfol Bormon SL & Polyfol Prim SC

Listové hnojivo Polyfol Bormon SL obsahuje bór a molybden ve formě kapalného koncentrátu. Využívá synergického působení obou prvků na metabolismus dusíku a zvýšení obsahu sušiny v rostlinách.

Složení

 • 140 g/l vodorozpustný bór jako bóretanolamin
 • 5 g/l vodorozpustný molybden
 • 80 g/l s jako NH2 (močovinový)

Polyfol Prim SC

Suspenzivní komplexní hnojivo Polyfol Prim SC je určeno pro aplikaci na osivo jako součást mořící kapaliny. Hnojivo představuje vyváženou směs makro i mikroprvků důležitých pro urychlení počátečních fází růstu a dodání krátkodobé zásoby živin do doby, než rostliny prokoření do lépe zásobeného půdního profilu.

Složení

 • (v hmotnostních %): vodorozpustný B 0,2
 • vodorozpustná Cu 0,2
 • celkové Fe 0,9 (vodorozpustné 0,6)
 • vodorozpustný Mn 0,3
 • vodorozpustný Mo 0,06
 • vodorozpustný Zn 0,4
 • Cu, Fe, Mn, Zn chelátované s EDTA

Aktifol-Mag

Listové hnojivo Aktifol-Mag slouží k odstranění nedostatku hořčíku v citlivých růstových fázích a je založené na patentově chráněné komplexní sloučenině tohoto prvku s vyselektovanými huminovými kyselinami. Formulace hnojiva významně podporuje i příjem a transport dalších živin a pozitivně ovlivňuje účinek fungicidů ve společné TM směsi.

Složení

 • 100 g/l Mg, tj. 166,6 g/l vodorozpustného MgO
 • 50 g/l s ve formě nitrátové NO3
 • selektované huminové a fulvo kyseliny

Kombinovaná nechelátová hnojiva

Prohlédněte si bližší informace a technické specifikace k jednotlivým druhům hnojiv.

Polyfol Bormon SL & Polyfol Prim SC

Aktifol-Mag