1. Home
  2. /
  3. Stimulátory růstu pro zdravý...

Stimulátory růstu pro zdravý vývoj celé rostliny od českého výrobce

Stimulátory růstu neboli regulátory růstu jsou látky ovlivňující zdravý vývoj celé rostliny či kterékoliv její části od vyklíčení až po dozrání semen. Regulátory růstu mohou být přírodního přirozeného původu, pak jde především o fytohormony. Nebo umělé látky, které často působí tak, že blokují funkci nebo transport fytohormonů v rostlině, o nich pak lze mluvit jako o regulátorech růstu v užším smylu.

Stimulátory rostlinného růstu naší výroby představují výsledek dlouhodobého výzkumu v laboratořích. Firma Biosfor je ryze českým výrobcem regulátorů růstu rostlin a dalších pomocných látek pro zemědělskou prvovýrobu. Všechny naše produkty jsou patentově chráněny a pyšní se označením Český výrobek.

Podle funkce můžeme zhruba dělit regulátory růstu na stimulátory a inhibitory růstu. Dělení je nepřesné, poněvadž každý stimulátor může mít v určitých případech i brzdící účinek a také každý z inhibitorů sice brzdí jeden druh procesu, ale jiný proces jím může být povzbužen.

Požadavky zákazníků jsme schopni vyřídit do 3 pracovních dnů.

Stimulátory růstu - Sunagreen

Proč nakupovat u nás

  • Pokusy s našimi přípravky, prováděné na akreditovaných zkušebních pracovištích, dlouhodobě vykazují nezanedbatelný až velmi výrazně pozitivní vliv na výnos zemědělských plodin
  • Ve srovnávacích pokusech s konkurenčními přípravky vykazují naše výrobky obvykle lepší výsledky než konkurence
  • V naší nabídce naleznete vysoce kvalitní přípravky pro stimulaci růstu rostlin, které se pyšní licenčním označením Český výrobek

Přípravkem M-Sunargreen naší výroby je ošetřeno osivo máku na cca 80 % celkové pěstební plochy máku v České republice.

K čemu slouží růstové stimulátory a regulátory

Regulátory růstu ovlivňují zdravý vývoj celé rostliny nebo kterékoliv její části od vyklíčení, až do dozrání semen. Tyto látky mohou být přírodního přirozeného původu, v tom případě se však jedná o fytohormony. Umělé látky často blokují funkci či transport fytohormonů v rostlině. O takových můžeme mluvit jako o regulátorech růstu v užším smyslu.

Dle funkce můžeme regulátory dělit na stimulátory a inhibitory růstu. Každý růstový stimulátor však může mít v určitých případech i brzdicí účinek a také každý inhibitor brzdí jeden druh procesu, ale jiný jím může být povzbuzen. V takovém případě bychom mohli toto rozdělení považovat za nepřesné.

Sunagreen

Zavedený stimulátor růstu a vývoje rostlin určený k optimalizaci počtu produktivních odnoží obilnin a k navýšení výnosu kvality. Využitelný je také ke zvýšení výnosu a kvality cukrovky a brambor.

Určení: ječmen jarní, obiloviny ozimné, řepka olejná, brambory, řepka cukrová, slunečnice, sója luštinatá, mák setý

Hergit

Nově zaváděný, vysoce účinný stimulátor růstu a vývoje rostlin s prvořadým uplatněním v Řepce olejné, Máku, Slunečnici a ve vyšších vývojových fázích dalších plodin, především obilovin a kukuřice.

Určení: řepka olejná, kukuřice, slunečnice, mák setý

Rexan

Prověřený stimulátor růstu a vývoje rostlin tradičně používaný před květem do řepky olejné a v poslední době v ranných vývojových fázích ozimých i jarních obilnin, případně jako součást méně intenzivních výrobních technologií.

Určení: ječmen jarní, obiloviny ozimé, řepka olejná

M-Sunagreen

Stimulátor růstu a vývoje rostlin určený k zajištění rychlejšího a jistějšího vývoje rostlin v počátečních vývojových fázích s formulací vyhovující použití jako součást mořící kapaliny.

Určení: ječmen jarní, obiloviny ozimé, řepka olejná, mák, kukuřice