Katrion – přípravek pro úpravu vlastností vody

Přípravek pro úpravu vlastností vody.

  • Omezuje vylučování vápenatých solí z tvrdé vody
  • Upravuje pH vody a tím zvyšuje stabilitu pesticidních látek
  • Omezuje pěnivost aplikačních roztoků
  • Je ekologicky neškodný

Charakteristika a princip účinku

KATRION obsahuje směs draselných solí hydroxyalkan-fosfonových a hydroxy-karboxylových kyselin. Tato směs již v dávce 0,5 l/1000 l vody účinně omezuje negativní vliv vápenatých a hořečnatých solí (uhličitany, sírany), které způsobují tvrdost vody.

Aktivní látky pesticidů se ve velmi tvrdé vodě snadno rozkládají, případně se vylučují ve formě makrodisperzí, které mohou ucpávat trysky postřikovačů. Dále KATRION upravuje pH vody, čimž se zvyšuje i stabilitu aktivních látek pesticidů. Také snížením pěnivosti připravené jíchy zlepšuje rovnoměrnost postřiku.