Pro doplnění fungicidní ochrany už několik let nabízíme osvědčená hnojiva ze skupiny AKTIFOL. Nosné látky těchto hnojiv významně podporují efekt fungicidní ochrany, omezeně i rozšiřují účinnost účinných látek fungicidů na případné necílové patogeny a zvyšují účinek levnějších fungicidů.

Napadení obilovin chorobami

Zároveň registrujeme u těchto hnojiv vliv na obsah bílkovin. AKTIFOL Sulf je zvyšuje, AKTIFOL Mag snižuje. V současné době je napadení chorobami v obilovinách velmi variabilní a proto doporučujeme. U potravinářských pšenic využijte hnojivo AKTIFOL Sulf.  U ostatních ozimů přípravek AKTIFOL Mag.

Doporučení k porostům pšenice:

  • AKTIFOL Sulf 1,5-2,0 l/ha (event. AKTIFOL Mag 1,0 l/ha) + fungicid + 5% roztok močoviny nebo DAM
    Kapalné listové hnojivo ke zvýšení obsahu funkční síry v rámci podpory kvalitativního hnojení. Hnojivo je založené na patentově chráněné komplexní sloučenině tohoto prvku s vyselektovanými huminovými kyselinami.

Doporučení k porostům ječmene:

  • AKTIFOL Mag 1,0 l/ha + fungicid
    Listové hnojivo k odstranění nedostatku hořčíku v citlivých růstových fázích založené na patentově chráněné komplexní sloučenině tohoto prvku s vyselektovanými huminovými kyselinami.

Ing. Vít Socha
technolog

+420 739 429 746
vit.socha@biosfor.cz