Sagrol NF slouží k bezpečnému čištění postřikovačů, mytí povrchů zemědělské techniky a likvidaci zbytků přípravků na ochranu rostlin. Sagrol NF likviduje zbytky přípravků na ochranu rostlin v postřikovačích a vytváří pasivační vrstvu na kovu. Tím dokáže ochránit zemědělské stroje před působením hnojiv, stimulátorů růstu a dalších zemědělských přípravků. Sagrol NF vytváří antikorozní ochranu vnitřních i vnějších povrchů strojů a zajišťuje další bezpečné používání postřikovačů.

Proč používat Sagrol NF

  • Zajišťuje absorpci zbytků aktivních látek pesticidů, olejů a dalších nečistot, čímž je zcela odstraní z postřikovačů.
  • Nedostatečné vypláchnutí postřikovače pouze vodou nebo roztokem sody může způsobit silné poškození následně ošetřovaného porostu.
  • Přípravek Sagrol NF vytvoří na stroji pasivační antikorozní vrstvu, čímž prodlužuje životnost stroje.
  • Přípravky Biosfor jsou šetrné k přírodě, patentově chráněné a mají označení Český výrobek.

Mytí a čištění zemědělské techniky

Pokud se na stroji nacházejí hrubé nečistoty, odstraňte je opláchnutím tlakovou vodou. Poté použijte roztok přípravku Sagrol NF (25-50 g/10 l vody pro ruční mytí, nebo 50-100 g/10 l vody na vysokotlaké mytí pomocí WAP). Nechte 15 minut působit. Po zaschnutí povrchu se vytvoří antikorozní film, který lze odstranit vodou. V případě kontaminace ropnými produkty se oplachové vody zachycují v jímkách s lapači olejů.

Dávkování přípravku Sagrol NF

Použití
Dávka
Výplach a ošetření postřikovačů – vnitřek nádrže
100 g/100 ml vody ihned po postřiku
Mytí a čištění zemědělské techniky – motory, podvozky, stacionární zařízení

ruční mytí: 20-50 g/10 l vody
tlakové mytí 50-100 g/10 l vody

Antikorozní ochrana – před dlouhodobou odstávkou zařízení
ruční aplikace: 100-150 g/10 l vody

Postup při ošetření a čištění postřikovačů

Ošetření postřikovačů doporučujeme provádět ihned po ukončení aplikace pesticidu, nejlépe na ošetřovaném pozemku. Do prázdné nádrže napusťte čistou vodu (cca 10-15 % objemu nádrže) a nechte 15 minut cirkulovat. Obsah nádrže poté vypusťte tak, aby nevniknul do povrchových vod. Při práci je nutné dodržovat pravidla pro zacházení s pesticidy.

Poté do prázdné nádrže napusťte opět čistou vodu (10-20 % objemu nádrže), přidejte Sagrol NF (100 g na 100 l vody) a vzniklý roztok nechte cirkulovat alespoň 15 minut. Částí roztoku poté propláchněte postřikové zařízení a zbytek vypusťte na ošetřovaném poli. Zbytky sanitačního roztoku opět vypláchněte vodou. Takto ošetřený postřikovač je připraven k dalšímu použití.

Jak ošetřit postřikovače před dlouhodobou odstávkou

Na předem očištěné a omyté stroje a zařízení zemědělské mechanizace aplikujte zádovým postřikovačem ochranný roztok (100-150 g Sagrol NF v 10 l vody). Po uschnutí tohoto roztoku se na povrchu stroje vytvoří ochranná antikorozní vrstva, která zabrání tvorbě rzi a prodlouží životnost zařízení.

Ing. Vít Socha
technolog

+420 739 429 746
vit.socha@biosfor.cz