Zavedený stimulátor růstu a vývoje rostlin Sunagreen je určen k optimalizaci počtu produktivních odnoží obilnin. Výrobky Biosfor mají patent a označení Český výrobek.

Stimulátor růstu rostlin Sunagreen aplikujte pro zvýšenou kvalitu a výnos semen, plodů i hlíz kulturních rostlin jako slunečnice, mák, brambory nebo cukrová řepa. Využijete jej také v kombinaci s listovými hnojivy, fungicidy, insekticidy nebo selektivními herbicidy. Přípravek při aplikaci upravujte jako postřik do formy koncentrátu ředitelného vodou.

V jakou dobu aplikovat Sunagreen

Účinky přípravku Sunagreen budou odlišné v závislosti na použití, počasí i půdě. Všude však prokazatelně zlepšuje kvalitu rostlin a optimalizuje počet produktivních odnoží obilnin. Aplikace je závislá na fázi růstu rostlin, mimo doporučené termíny také po dlouhodobé periodě chladu, sucha nebo i nedostatku slunečního svitu. Využít jej můžete i k odstranění pesticidního šoku v kombinaci se selektivními herbicidy.

Doporučené registrované aplikace

Plodina
Docílený efekt
Termín aplikace
Brambory
 • Pozitivní vliv na velikost hlíz
 • Stimulace výnosu a kvality
 • Zvýšení obsahu škrobů

T1: Při tvorbě poupat (DC 51-52)
T2: Na konci kvetení (DC 65-69)

Obiloviny ozimé
 • Posílení a vyrovnání odnoží
 • Stimulace výnosu a kvality

T1: V průběhu odnožování – sloupkování (DC 22-35)
T2: 7 až 10 dnů před metáním (DC 37-45)
T3: Po odkvětu (DC 69-71)

Ječmen jarní
 • Vyrovnání odnoží
 • Snížení obsahu N látek
 • Stimulace výnosu a kvality
T1: V průběhu odnožování – sloupkování (DC 22–35)
T2: 7 až 10 dnů před metáním (DC 37–45)
T3: Po odkvětu (DC 69–71)
Řepa cukrová
 • Stimulace výnosu a kvality
 • Zvýšení výtěžnosti bílého cukru

T1: Ve fázi od šesti listů do začátku zapojení porostu (DC 23–41)
T2: 4–8 týdnů po zapojení porostu (DC 48–49)

Řepka olejná
 • Stimulace výnosu a kvality

T1: V období dlouživého růstu (DC 30–35)
T2: Ve fázi butonizace, žluté poupě (DC 50–59)
T3: V době květu (DC 61–65)

Slunečnice
 • Stimulace výnosu a kvality
T1: Ve fázi vyvinutých 5–8 pravých listů (DC 15–25)
T2: Průměr poupěte od 5 cm do začátku květu (DC 53–61)
Sója luštinatá
 • Zvýšení nasazení spodního lusku
 • Stimulace výnosu a kvality
T1: Trojčetný list na prvním až čtvrtém kolénku (DC 29–33)
T2: Květní pupeny na každém nodu – většina květů rozkvetlých (DC 59–65)
Mák setý
 • Urychlení regenerace po aplikaci herbicidů
T1: Ve fázi 5–7 pravých lístků (DC 15–17)
T2: První korunní plátky viditelné – 10 % kvete (DC 59–61)

Ing. Vít Socha
technolog

+420 739 429 746
vit.socha@biosfor.cz