Listové hnojivo pro doplnění deficitu mědi Lister Cu 150 WP, 80 SL

Cheláty mědi (formulace WP i SL) k aplikaci na list určené k odstranění deficitu mědi v půdě a k pokrytí zvýšených nároků na příjem mědi některými plodinami, zejména jarními i ozimými obilovinami, kukuřicí a okopaninami.

Určení: jarní obiloviny, ozimé obiloviny, kukuřice, okopaniny

Pro pokrytí zvýšených nároků lze hnojiva použít nejčastěji ve fázi počátku sloupkování u ozimých obilovin pěstovaných na vyšších hladinách hnojení dusíkem.

Máte zájem o objednání přípravku Lister Cu 150 WP, 80 SL?

Složení

  • LISTER Cu 150 WP – 150 g Cu/kg vodorozpustná měď v chelátové (EDTA) vazbě
  • LISTER Cu 80 SL – 75 g Cu/l vodorozpustná měď v chelátové (EDTA) vazbě

Doporučené registrované aplikace

Plodina
Dávkování WP (kg/ha)
Dávkování SL (l/ha)
Termín aplikace
Počet aplikací
Obiloviny
0,15 – 0,6
0,3 – 1,2
Počátek odnožování až konec sloupkování (DC 14 – 39)
1 – 2
Kukuřice
0,2 – 0,8
0,4 – 1,5
Od 4. do 10. listu (DC 14 – 30)
1 – 2
Okopaniny
0,2 – 0,9
0,4 – 1,8
Do zapojení porostu (DC 20 – 45)
1 – 2
Řepka
0,3 – 0,8
0,5 – 1,6
Ve fázi dlouživého růstu až butonizace (DC 30 – 59)
1 – 2
Mák
0,15 – 0,6
0,3 – 1,2
Od 6. listu do fáze počátku kvetení (DC 16 – 50)
1 – 2
Ostatní
0,2 – 0,7
0,4 – 1,4
Vždy při zjištění deficitu mědi, v závislosti na jeho hloubce
1 – 2