Hnojivo na list pro doplnění deficitu manganu Lister Mn 130 WP, 80 SL

Cheláty manganu k aplikaci na list určené k odstranění deficitu manganu v půdě a k pokrytí zvýšených nároků na příjem manganu některými plodinami, zejména jarními i ozimými obilovinami, okopaninami, ovocnými dřevinami a některými druhy zeleniny.

Určení: jarní obiloviny, ozimé obiloviny, okopaniny, ovocné dřeviny, některé druhy zeleniny

Předcházet deficitům lze při použití hnojiva v průběhu odnožování ozimých či jarních obilovin.

Máte zájem o objednání přípravku Lister Mn 130 WP, 80 SL?

Složení

  • LISTER Mn 130 WP – 130 g Mn/kg vodorozpustný mangan v chelátové (EDTA) vazbě
  • LISTER Mn 80 SL – 79 g Mn/l vodorozpustný mangan v chelátové (EDTA) vazbě

Doporučené registrované aplikace

Plodina
Dávkování WP (kg/ha)
Dávkování SL (l/ha)
Termín aplikace
Počet aplikací
Obiloviny
0,2 – 0,7
0,4 – 1,3
Druhý list až polovina sloupkování (DC 12 – 35)
1 – 2
Kukuřice
0,3 – 0,9
0,5 – 1,6
Od 4. do 10. listu (DC 14 – 30)
1 – 2
Řepka
0,2 – 0,7
0,4 – 1,3
Ve fázi dlouživého růstu (DC 30 – 39)
1 – 2
Okopaniny
0,5 – 1,2
0,9 – 2,0
Do zapojení porostu (DC 20 – 45)
1 – 2
Hrách, fazol
0,4 – 1,2
0,7 – 2,0
Od 4. do 8. listu
1
Ovocné dřeviny
0,3 – 1,0
0,5 – 1,8
Před květem
1
Ostatní
0,2 – 0,8
0,4 – 1,5
Vždy při zjištění deficitu manganu, v závislosti na jeho hloubce
1 – 2