Folit K 300 SL

Listové, vysoce koncentrované hnojivo Folit K 300 SL obsahuje vodorozpustný draslík ve formě kapalného koncentrátu. Hnojivo je určeno k přechodnému odstranění deficitu draslíku a k pokrytí zvýšených nároků na příjem draslíku některými plodinami. Je vhodné zejména pro cukrovkou, obiloviny, olejniny, ovocné dřeviny a některé druhy zeleniny.

Složení

  • 249 g/l K, tj. 300 g/l vodorozpustného K2O
  • 41 g/l vodorozpustného s ve formě N-NH2 (močovinový)

Jak aplikovat hnojivo Folit K 300 SL

Plodina
Dávkování SL [l/ha]
Termín aplikace
Počet aplikací
Obiloviny
2,0 – 4,0
Od 3. listu do mléčné zralosti
1 – 3
Řepka
2,0 – 4,0
Od 5. listu do konce kvetení
1 – 3
Cukrovka
3,0 – 5,0
Od 4. listu do zapojení porostu
2 – 4
Brambory
1,0 – 3,0
Do konce kvetení
1 – 3
Ovocné dřeviny
2,0 – 4,0
Od fáze poupěte do počátku růstu plodů
2 – 3
Zelenina
3,0 – 5,0
V průběhu intenzivního růstu
2 – 3
Ostatní
2,0 – 5,0
Vždy při zjištění deficitu draslíku, v závislosti na jeho hloubce
1 – 4

Dokumenty ke stažení