Folit P 500 SL

Listové hnojivo Folit P 500 SL je vysoce koncentrované, s obsahem vodorozpustného fosforu ve formě kapalného koncentrátu. Používá se k přechodnému odstranění deficitu fosforu a k pokrytí zvýšených nároků na příjem fosforu některými plodinami. Je vhodné zejména pro obiloviny, kukuřici, okopaniny, ovocné dřeviny a některé druhy zeleniny.

Složení

  • 220 g/l P, tj. 500 g/l vodorozpustného P2O5
  • 70 g/l vodorozpustného s ve formě N-NH2 (močovinový)

Jak aplikovat hnojivo Folit P 500 SL

Plodina
Dávkování SL [l/ha]
Termín aplikace
Počet aplikací
Kukuřice
3,0 – 5,0
Od 3. listu do metání lat
2 – 3
Obiloviny
2,0 – 4,0
Od 5. listu do metání
2 – 4
Cukrovka
3,0 – 5,0
Od 4. listu do zapojení porostu
1 – 2
Brambory
3,0 – 5,0
Do počátku kvetení
1 – 3
Ovocné dřeviny
4,0 – 6,0
Po odkvětu až do 4 týdnů před sklizní v intervalu cca 14 dnů
3 – 6
Zelenina
2,0 – 4,0
V průběhu intenzivního růstu až do cca 4 týdnů před sklizní
2 – 3
Ostatní
2,0 – 5,0
Vždy při zjištění deficitu fostofu, v závislosti na jeho hloubce
1 – 4

Dokumenty ke stažení