Folit S 450 SC

Vysoce koncentrované listové hnojivo Folit S 450 SC obsahuje vodorozpustnou a elementární síru a je doplněno vodorozpustným hořčíkem ve formě suspenzního koncentrátu. Hnojivo je určeno k odstranění deficitu síry v půdě a k pokrytí zvýšených nároků na příjem síry některými plodinami, zejména řepkou, obilovinami, cukrovkou a některými druhy zeleniny.

Složení

  • 450 g/l S, tj. 1130 g SO3 v 1 litru hnojiva
  • 40 g/l Mg, tj. 66 g vodorozpustného MgO v 1 litru

Jak aplikovat hnojivo Folit S 450 SC

Plodina
Dávkování SC [l/ha]
Termín apliakce
Počet aplikací
Obiloviny
2,0 – 3,0
Od 3. listu do počátku metání
1 – 3
Řepka
2,0 – 3,0
Od 5. listu do zapojení porostu
2 – 4
Cukrovka
2,0 – 3,0
Od 4. listu do zapojení porostu
1 – 2
Zelenina
2,0 – 3,0
Od 2 týdnů po výsadbě
1 – 2
Ostatní
2,0 – 3,0
Vždy při zjištění deficitu síry, v závislosti na jeho hloubce
1 – 3

Dokumenty ke stažení