Polyfol Bormon SL & Polyfol Prim SC

Polyfol Bormon SL

Listové hnojivo Polyfol Bormon SL obsahuje bór a molybden ve formě kapalného koncentrátu. Využívá synergického působení obou prvků na metabolismus dusíku a zvýšení obsahu sušiny v rostlinách.

Hnojivo je určeno k odstranění deficitu těchto prvků v průběhu podzimní a časně jarní vegetace řepky. Najde ale využití také u dalších plodin, jako například u cukrovky, máku a dalších olejnin, vinné révy či slunečnice.

Složení

  • 140 g/l vodorozpustný bór jako bóretanolamin
  • 5 g/l vodorozpustný molybden
  • 80 g/l s jako NH2 (močovinový)

Jak správně aplikovat hnojivo Polyfol Bormon SL

Plodina
Dávkování SL [l/ha]
Termín aplikace
Počet aplikací
Zelenina
0,5 – 1,0
4 týdny až 8 týdnů po výsadbě
1 – 2
Řepka ozimá
1,0 – 1,8
Od 6. listu do počátku květu (DC 16-60)
1 – 3
Cukrovka
1,0 – 1,8
Po dokončení tvorby listové růžice
2
Mák
0,8 – 1,4
Od 6. listu do počátku květu (DC 16-60)
1 – 2
Réva vinná
1,2 – 2,2
Od otvírání pupenů až 4. týdny po odkvětu
1 – 3
Slunečnice
1,0 – 2,0
Od 6. listu do počátku květu (DC 16-60)
1 – 3

Polyfol Prim SC

Suspenzivní komplexní hnojivo Polyfol Prim SC je určeno pro aplikaci na osivo jako součást mořící kapaliny. Hnojivo představuje vyváženou směs makro i mikroprvků důležitých pro urychlení počátečních fází růstu a dodání krátkodobé zásoby živin do doby, než rostliny prokoření do lépe zásobeného půdního profilu.

Hnojivo Polyfol Prim SC je vhodné zejména pro plodiny jako je řepka, cukrovka, mák, slunečnice, réva a některé druhy zeleniny. V přiložených souborech ke stažení najdete další důležité informace, jako jsou technické specifikace, etiketa, bezpečnostní list či informace z katalogu.

Složení

  • (v hmotnostních %): vodorozpustný B 0,2
  • vodorozpustná Cu 0,2
  • celkové Fe 0,9 (vodorozpustné 0,6)
  • vodorozpustný Mn 0,3
  • vodorozpustný Mo 0,06
  • vodorozpustný Zn 0,4
  • Cu, Fe, Mn, Zn chelátované s EDTA

Jak správně aplikovat hnojivo Polyfol Prim SC

Plodina
Termín aplikace
Dávkování: POLYFOL Prim SC
Dávkování: voda (orientačně, dle technologie)
obiloviny ozimé
ošetření osiva
1,5 – 2,0 l/t
8,0 l/t
obiloviny jarní
ošetření osiva
1,5 – 2,0 l/t
8,0 l/t
kukuřice
ošetření osiva
1,5 – 3,0 l/t
8,0 l/t
řepka
ošetření osiva
1,5 – 2,0 l/t
5,0 l/t
pícniny
ošetření osiva
1,5 – 2,0 l/t
5,0 l/t
mák
ošetření osiva
1,5 – 2,0 l/t
5,0 l/t
luštěniny
ošetření osiva
1,5 – 3,0 l/t
8,0 l/t