1. Home
  2. /
  3. Listová hnojiva
  4. /
  5. Použití hnojiv
  6. /
  7. Správné hnojení ječmene jarního

Správné hnojení ječmene jarního

T1 – do počátku odnožování

STIMULACE
moření M-SUNAGREEN 1,5 l/t, případně při pozdním setí u nemořeného osiva použít REXAN 0,1 l/ha k podpoře kořenového aparátu a odnožování v kombinaci s herbicidy i DAM

VÝŽIVA
Při dostatečné listové ploše je možné v první polovině odnožování aplikovat molybdén a měď k podpoře příjmu dusíku a odnožování (snížení NL) v hnojivech LISTER Mo, Cu.

T2 – plné odnožování až druhé kolénko

STIMULACE
SUNAGREEN 0,5 l/ha od BBCH 24 k vyrovnání odnoží, odstranění nadměrného počtu plevelných odnoží a zvýšení odolnosti proti polehání. Při pozdním setí a podmínkách nevhodných pro odnožování aplikaci posunout až na BBCH 32 nebo do T3.

VÝŽIVA
Nejlépe na počátku sloupkování, zaměřená na komplexní řešení mikroprvků v intenzivních technologiích (LISTER Komplex Olejniny v dávce 0,6 až 1 l/ha) nebo výživa zaměřená na přesně cílené dodávky jednotlivých mikroprvků a k odstranění zjištěných deficitů zejména manganu, zinku a mědi (LISTER Mn, Zn, Cu). Korekce výživného stavu makroprvků, především draslíku (FOLIT K v dávce 1-2 l/ha, hořká sůl, močovina).

T3 – polovina sloupkování až metání

STIMULACE
Opakovaná aplikace SUNAGREENu 0,5 l/ha v kombinaci s fungicidy na praporcový list u porostu s vysokým výnosovým potenciálem nebo první aplikace v kombinaci s fungicidem v průběhu sloupkování u porostu slabě odnožených a pozdě setých.

VÝŽIVA
Zaměřená na poslední korekci hladiny mikroprvků, především zinku (LISTER Zn, lokálně LISTER Cu) a opakovanou dodávku draslíku (FOLIT K).

Plodinové doporučení