1. Home
  2. /
  3. Listová hnojiva
  4. /
  5. Použití hnojiv
  6. /
  7. Jak hnojit ozimé obiloviny

Jak hnojit ozimé obiloviny

T1 – podzim

STIMULACE
Moření M-SUNAGREEN 1,5 l/t, případně lze u výsevů v agrotechnickém termínu nahradit moření listovou aplikací HERGIT 0,2 l/ha s podzimním insekticidním nebo herbicidním ošetřením, (BBCH 13-21).

VÝŽIVA
Listové aplikace lze doplnit o dodávku mikroprvků, zejména měď a molybden, ke zvýšení obsahu sušiny a mrazuvzdornosti (LISTER Cu, Mo, alternativně LISTER Komplex Obiloviny) na spodním okraji aplikačních dávek.

T2 – plné odnožování až druhé kolénko

STIMULACE
SUNAGREEN 0,5 l/ha na konci odnožování až začátku sloupkování (BBCH 24-32) k vyrovnání odnoží a odstranění plevelných odnoží společně s herbicidy, morforegulátory (nejlépe Moddus, CCC je možné) nebo fungicidy. Aplikace je vhodná především pro rostliny odnožující z větší části během jarní vegetace a zvláště vhodná pro odrůdy tvořící výnos klasem nebo kompenzační typy.

VÝŽIVA
Zaměřená na komplexní řešení mikroprvků v intenzivních technologiích (LISTER Komplex Obiloviny v dávce 0,6 až 1 l/ha) nebo výživa zaměřená na přesně cílené dodávky jednotlivých mikroprvků a k odstranění zjištěných deficitů zejména měď, mangan a bór (LISTER Cu, Mn, FOLIT Bór). Korekce výživného stavu makroprvků (FOLIT K, P, hořká sůl, močovina).

T3 – polovina sloupkování až metání

STIMULACE
SUNAGREEN 0,5 l/ha v polovině sloupkování až před metáním (BBCH 30-45) v kombinaci s fungicidy nebo morfolregulátory, k podpoře vývoje klasů, paušálně u všech nadějných porostů potravinářské pšenice a u množitelských porostů.

VÝŽIVA
Zaměřená na poslední korekci hladiny mikroprvků, především zinku a molybdenu, u kterých se projevuje pozitivní vliv zejména na kvalitu produkce (LISTER Zn, Mo). Pro potravinářské pšenice vhodné dodat síru (FOLIT S v dávce 0,5 až 1 l/ha) u části porostů opakovaně aplikovat fosfor a draslík (FOLIT P, K v dávkách 1 l/ha).