1. Home
  2. /
  3. Listová hnojiva
  4. /
  5. Použití hnojiv
  6. /
  7. Hnojení řepky olejné

Hnojení řepky olejné

T1 – podzim

STIMULACE
Moření M-SUNAGREEN 15 l/t k zlepšení vzcházivosti semen.

VÝŽIVA
Listové aplikace lze doplnit o dodávku mikroprvků, zejména bóru a molybdénu, ke zvýšení obsahu sušiny a mrazuvzdornosti (POLYFOL Bormon nebo jednosložkově FOLIT Bór a LISTER Mo, alternativně LISTER Komplex Olejniny) na spodním okraji aplikačních dávek.

T2 – listová ružice až prodlužovací růst

STIMULACE
REXAN 0,1 l/ha na počátku jarní vegetace při teplotách nad 10 °C (BBCH 30-43) společně s insekticidy, herbicidy, i v DAM k regeneraci u poškozených porostů.

VÝŽIVA
Nejlépe na počátku prodlužovacího růstu při teplotách nad 12 °C, zaměřená na komplexní řešení mikroprvků v intenzivních technologiích (LISTER Komplex Olejniny v dávce 0,6 až 1 l/ha) nebo výživa zaměřená na přesně cílené dodávky jednotlivých mikroprvků a k odstranění zjištěných deficitů zejména bóru, manganu a molybdénu (LISTER Mn, Mo, FOLIT Bór nebo POLYFOL Bormon). Není-li využit auxinový stimulátor (Rexan), lze také použít k vyřešení nároku na bór a molybden stimulační hnojivo BOROSTIM 2,5 l/ha. Korekce výživného stavu makroprvků, především fosforu (FOLIT K, P, hořká sůl, močovina). Tam, kde nejsou použita průmyslová hnojiva s obsahem síry a zvláště u intenzivních technologií hnojení dusíkem je vhodná korekce poměru síra/dusík (FOLIT S v dávce 1 až 2 l/ha).

T3 – butonizace až počátek květu

STIMULACE
HERGIT 0,2 l/ha v kombinaci s insekticidy a fungicidy nejlépe ve fázi žlutého poupěte ke stimulaci fáze kvetení (specialista na květ olejnin).

VÝŽIVA
Zaměřená na poslední korekci hladiny mikroprvků, především zinku, u kterých se projevuje pozitivní vliv zejména na kvalitu produkce, ale také synergie se stimulátorem Hergit (LISTER Zn) a opakovaně dodat bór (FOLIT Bór). Paušálně je vhodné dodat síru (FOLIT S v dávce 1 až 2 l/ha).