Moření je základ síly! Ošetřením osiva k silným porostům

Moření auxinovými stimulátory je základem silného a vyrovnaného porostu s potenciálem pro zvýšení kvality produkce i samotného výnosu. Jedná se o vysoce účelný intenzifikační vstup s ovlivněním vývoje rostlin od počátečních fází - vývoj prvních kořínků, vzcházení, zakořenění.

Aplikace M-SUNAGREENu na povrch semen přináší

  • Výrazně lepší zakořenění a zvýšení výkonu kořenové soustavy
  • Rovnoměrné a urychlené vzcházení
  • Silné porosty s vlivem na kvalitu produkce
  • Vyšší odolnosti vůči stresům (včetně vyšší tolerance vůči agrotechnickým prohřeškům - předseťové zpracování půdy, setí, hnojení ...)

Aktuální rozsah registrace

PlodinaDávka [l / t]
Obiloviny ozimé1,5
Řepka ozimá15
Ječmen jarní1,5
Mák setý30
Kukuřice setá1,5

 

Plodinová specifika

Pšenice ozimá (Ozimý ječmen)Řepka ozimá
Silné produktivní odnože s vyšším výnosovým potenciálem; lepší kondice porostu před zimou (posílení pozdě setých).Rovnoměrnější vzcházení, eliminace vlivu nevhodných vláhových podmínek; ovlivnění navětvení = vyšší počet šešulí.

Ozimy

Silné porosty do zimy = Intenzivní jarní rozvoj

Posílením i pozdě setých porostů lze zvýšit kvalitu přezimování a jejich výnosovou hladinu.

Podzimní hodnoceníOZIMÁ PŠENICE hmotnost kořenů (10 rostlin)OZIMÁ ŘEPKA hmotnost kořenů (10 rostlin)
 2008/092009/102010/112009/102010/11
Kontrola - moření12,8 g15,9 g12,2 g28,9 g14 g
M-SUNAGREEN + moření17,1 g21,5 g14,7 g50,5 g21,1 g

Zdroj: ZS Kluky, Ing. Tomáš Fiala; ČZU, Ing. David Bečka, Ing. Pavel Cihlář

Pšenice ozimá, ozimý ječmen

Posílení vzcházení + kvalitní zakořenění = Silné odnože s vysokým výnosovým potenciálem

Ovlivnění vzcházení (průběh až po výnos)

Odrůda: Meritto
setí: 1.10.2009
výsevek: 4MKS/ha
Počet rostlin k 20.11.2009 (ks/m2)Počet klasů k 28.6.2009 (ks/m2)Objemová hmotmost (g/l)Výnos (t/ha)
Raxil 060 FS305,755837357,99
M-SUNAGREEN 1,5l/t + Raxil 060 FS314,75632739,58,45
M-SUNAGREEN 1,5l/t + Raxil 060 FS 16.4.2010: SUNAGREEN 0,5l/t314,256077439,01

Zdroj: Ditana, Velká Bystřice, Ing. Alena Bezdíčková, 2010

Přínos v kvalitě zrna

  • Vyšší podíl předního zrna (ozimá i jarní sladovnická odrůda)
  • N-látky na úrovni 12,8% oproti 13,4% na kontrole
 WINTMALT výnos předního zrnaPRESTIGE výnos předního zrna
 (t/ha)(%)(t/ha)(%)
Maxim Star 025 FS 1,5 l/t7,0610006,44100
Maxim Star 025 FS 1,5 l/t, M-SUNAGREEN 1,5l/t7,59107,56,64104

Zdroj: Soufflet Agro, Litovice, Ing. Jiří Šilha, 2010

Navýšení počtu klasů - průřez odrůdami

Řepka ozimá

Lepší vzcházení + kvalitní zakořenění = Silnější a odolnější porosty

Odrůda: Californium
Setí: 23.8.2009
Hodnoceno: 3.11.2009
Kořeny čerstvé (10 rostlin)Kořeny sušina (10 rostlin)Délka kořene (průměr 10 rostlin)Počet listůPočet větví (hodnoc.12.7.10)
 (g)(%)(g)(%)(cm)(%)(ks)(%)(ks)(%)
Chinook 200FS + Vitavax 200028,91005,810015,81007,231007,57100
M-SUNAGREEN 15 l/t + Chinook 200FS + Vitavax 200050,5174,7410,6182,7617,4110,137,73106,928,55112,95

Zdroj: ČZU, Ing. David Bečka, 2010

Soubory ke stažení

Potřebujete poradit s mořením? Napište nám