1. Home
  2. /
  3. Moření je základ síly!...

Moření je základ síly! Ošetřením osiva k silným porostům

Moření auxinovými stimulátory je základem silného a vyrovnaného porostu s potenciálem pro zvýšení kvality produkce i samotného výnosu. Jedná se o vysoce účelný intenzifikační vstup s ovlivněním vývoje rostlin od počátečních fází – vývoj prvních kořínků, vzcházení, zakořenění.

Aplikace M-SUNAGREENu na povrch semen přináší

  • Výrazně lepší zakořenění a zvýšení výkonu kořenové soustavy
  • Rovnoměrné a urychlené vzcházení
  • Silné porosty s vlivem na kvalitu produkce
  • Vyšší odolnosti vůči stresům (včetně vyšší tolerance vůči agrotechnickým prohřeškům – předseťové zpracování půdy, setí, hnojení …)

Aktuální rozsah registrace

Plodina
Dávka [l / t]
Obiloviny ozimé
1,5
Řepka ozimá
15
Ječmen jarní
1,5
Mák setý
30
Kukuřice setá
1,5

Plodinová specifika

Pšenice ozimá (Ozimý ječmen)
Řepka ozimá
Silné produktivní odnože s vyšším výnosovým potenciálem; lepší kondice porostu před zimou (posílení pozdě setých).
Rovnoměrnější vzcházení, eliminace vlivu nevhodných vláhových podmínek; ovlivnění navětvení = vyšší počet šešulí.

Ozimy

Silné porosty do zimy = Intenzivní jarní rozvoj

Posílením i pozdě setých porostů lze zvýšit kvalitu přezimování a jejich výnosovou hladinu.

Podzimní hodnocení OZIMÁ PŠENICE hmotnost kořenů (10 rostlin) OZIMÁ ŘEPKA hmotnost kořenů (10 rostlin)
  2008/09 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11
Kontrola – moření 12,8 g 15,9 g 12,2 g 28,9 g 14 g
M-SUNAGREEN + moření 17,1 g 21,5 g 14,7 g 50,5 g 21,1 g

Zdroj: ZS Kluky, Ing. Tomáš Fiala; ČZU, Ing. David Bečka, Ing. Pavel Cihlář

Pšenice ozimá, ozimý ječmen

Posílení vzcházení + kvalitní zakořenění = Silné odnože s vysokým výnosovým potenciálem

Ovlivnění vzcházení (průběh až po výnos)

Odrůda: Meritto
setí: 1.10.2009
výsevek: 4MKS/ha
Počet rostlin k 20.11.2009 (ks/m2)
Počet klasů k 28.6.2009 (ks/m2)
Objemová hmotmost (g/l)
Výnos (t/ha)
Raxil 060 FS
305,75
583
735
7,99
M-SUNAGREEN 1,5l/t + Raxil 060 FS
314,75
632
739,5
8,45
M-SUNAGREEN 1,5l/t + Raxil 060 FS 16.4.2010: SUNAGREEN 0,5l/t
314,25
607
743
9,01

Zdroj: Ditana, Velká Bystřice, Ing. Alena Bezdíčková, 2010

Přínos v kvalitě zrna

  • Vyšší podíl předního zrna (ozimá i jarní sladovnická odrůda)
  • N-látky na úrovni 12,8% oproti 13,4% na kontrole
  WINTMALT výnos předního zrna PRESTIGE výnos předního zrna
  (t/ha) (%) (t/ha) (%)
Maxim Star 025 FS 1,5 l/t 7,06 1000 6,44 100
Maxim Star 025 FS 1,5 l/t, M-SUNAGREEN 1,5l/t 7,59 107,5 6,64 104

Zdroj: Soufflet Agro, Litovice, Ing. Jiří Šilha, 2010

Navýšení počtu klasů – průřez odrůdami

Řepka ozimá

Lepší vzcházení + kvalitní zakořenění = Silnější a odolnější porosty

Odrůda: Californium
Setí: 23.8.2009
Hodnoceno: 3.11.2009
Kořeny čerstvé (10 rostlin) Kořeny sušina (10 rostlin) Délka kořene (průměr 10 rostlin) Počet listů Počet větví (hodnoc.12.7.10)
  (g) (%) (g) (%) (cm) (%) (ks) (%) (ks) (%)
Chinook 200FS + Vitavax 2000 28,9 100 5,8 100 15,8 100 7,23 100 7,57 100
M-SUNAGREEN 15 l/t + Chinook 200FS + Vitavax 2000 50,5 174,74 10,6 182,76 17,4 110,13 7,73 106,92 8,55 112,95

Zdroj: ČZU, Ing. David Bečka, 2010

Soubory ke stažení