Prvním krokem systému stimulace je nejen fungicidní ochrana, ale i stimulace růstu.

Namořit a stimulovat zároveň? Díky pokrokovému přípravku M-Sunagreen je to možné. Osivo je nutné ošetřovat nejen proti houbám a plísním, ale měli bychom mu pomoci také v překonání nepříznivých pěstební podmínek. M-Sunagreen od společnosti Chemap Agro je vhodný především pro moření ozimů. Využijete jej ale i k ošetření řepky, máku, ječmene nebo kukuřice.

Účinky rostlinného stimulátoru M-Sunagreen

  • zvýšení výnosu až o 7 %
  • zlepšení mrazuvzdornosti a vzcházivosti o 5 % u rostlin na podzim a o 10 % u rostlin na jaře
  • možnost snížení výsevku až o 15 %, a to bez poklesu celkového výnosu
  • zvýšení objemu kořenové soustavy na podzim až o 25 %
  • rychlejší tvorba odnoží – o jednu odnož na rostlinu v polovině odnožování

Kde použít systém stimulace

Rostliny musejí odolávát různým stresovým podmínkám. Nejenže jsou díky M-Sunagreen mrazuvzdornější, ale dokáží se s horším přísunem živin daleko lépe poprat. Přípravek tedy využijete nejen při pozdním setí, ale také v technologii nízkých výsevků. M-Sunagreen doporučujeme především pro pšenici pro odrůdy kompenzační až klasové a další ozimy (ječmen – dvouřadé i víceřadé odrůdy). Použití je vhodné také při zhoršených půdních podmínkách, kdy se rostlině nedostává tolik živin.

Máme pro vás také dobrou radu ohledně snižování výsevku. Přihlédněte k termínu setí, odrůdě osiva a také půdním podmínkám. Vliv na množství výsevku má i uplatňovaná intenzita výroby. Držte se spíše spodních hranic doporučených výsevků.

Ing. Vít Socha
technolog

+420 739 429 746
vit.socha@biosfor.cz