U časných výsevů zejména raných odrůd pšenice už pozorujeme dosažení fáze 31-32. Postupně se do těchto fází dostanou další termíny setí a odrůdy podle jejich ranosti. Pouze aktuálně očekávané ochlazení vede často k rozhodnutí oddálit ještě základní morforegulační vstup s trinexapac-ethyl případně jinými účinnými látkami.

Větší potenciál využití SUNAGREEN

Variabilita porostů ozimých obilovin je velmi vysoká z hlediska struktury a hustoty. Řešení v rámci tohoto doporučení hledáme především pro porosty přehuštěné, jejichž počet se zvýšil zejména díky počasí a pomalejšímu a pozvolnému nástupu do sloupkování. Vidíme u nich větší potenciál k využití přípravku SUNAGREEN, který použitý v době s přístupem k živinám vhodně podpoří produktivní odnože a zvýší následnou odolnost těchto odnoží v přísušku.

Pro opožděné a slabě odnožené ozimé obiloviny jsme doporučovali jako možnou variantu cytokininový přípravek AUCYT START v dávce 2,0-3,0 l/ha. Jeho aplikační okno se ale pomalu uzavírá, stále jsou ale některé porosty k této aplikaci vhodné. Jeho další použití vidíme aktuálně u jarních obilovin, zejména jarního ječmene.

Z hlediska výživy dominují v této fázi v mimokořenové výživa již mikroprvky s důrazem na měď, dále pak síra, případně hořčík. Doporučení vychází z kombinovaných hnojiv, případně doplněk nebo samostatné použití mědi jednosložkově. Možné jsou kombinace s roztoky močoviny, hořké soli nebo s DAM.

Důležité je stále investovat do vysoké kvality porostů v době, kdy ještě vláhově tolik nestrádají a zajistit odolné a silné porosty pro další vývoj, ať už bude jakkoliv problematický.

Doporučení hnojení

Varianta pro méně odnožené porosty:

  • K1 2,0-3,0 l/ha nebo LISTER komplex Obiloviny 1,0 l/ha (event. pouze LISTER Cu 0,3-4 l/ha). V kombinaci s morforegulátory a fungicidy. U morforegulace častější kombinace s přítomností CCC.
  • Jako doplněk do všech kombinací můžete použít FOLIT ThioSulf 1,0-2,0 l/ha v případech, že porost vedete do kvality potravinářské pšenice.
  • Fungicidy můžete vhodně podpořit přípravky AKTIFOL Mag 1,0 l/ha nobe již nyní a zejména pozdější fungicidy s AKTIFOL Sulf 2,0 l/ha.

Varianta pro silně odnožené porosty:

  • SUNAGREEN 0,5 l/ha + Lister Cu 0,3 l/ha (nebo LISTER komplex Obiloviny 1,0 l/ha). V kombinaci s morforegulátory a fungicidy. U morforegulace nejčastěji trinexapac-ethyl.

Ing. Vít Socha
technolog

+420 739 429 746
vit.socha@biosfor.cz