Osiva obilovin je třeba upravovat nejen po stránce fungicidní a insekticidní ochrany, ale také z pohledu účinné stimulace. Stimulátor M-Sunagreen je v tomto směru nejen prvním komerčně úspěšným přípravkem na trhu, ale také nejvíce prověřeným a stal se již standardem u mnoha pěstitelů.

Setí ozimů se v minulém roce neobešlo bez komplikací, část pozemků nebyla vůbec oseta. Zvyšuje se tlak na osiva jarních obilovin, zejména jarní pšenice. Osiv je nedostatek, lze předpokládat i použití méně kvalitních zdrojů. I to je důvod pro použití osvědčených stimulačních mořidel, jako je M-Sunagreen.

 

Jak pomáhá přípravek M-Sunagreen

  • Zlepšení vzcházivosti (+ 5 – 7 % rostlin)
  • Zvýšení objemů kořenové soustavy (+ 25 – 30 % u jarního ječmene i více)
  • Zrychlení tvorby odnoží (+ 1 odnož na rostlinu v polovině odnožování)
  • Zvýšení odolnosti proti přísuškům
  • Zvýšení výnosu (+ 3 – 7 %)

V rámci snižování výsevku přihlédněte k termínu setí, odrůdě, kvalitě osiva, půdním podmínkám i k uplatňované intenzitě výroby. Naše doporučení: držte se vždy spíše spodní hranice doporučených výsevků pro danou odrůdu a termín setí. U případného pozdního setí nezvyšujte neúměrně výsevek.

Dávkování a způsob použití

  • 1,5 litru přípravku M-Sunagreenu na 1 tunu osiva obilnin
  • Přímo ve směsi se základním mořidlem (o dávku M-Sunagreenu se snižuje objem vody používaný k ředění mořidla)
  • Je možnost i přemoření již namořeného osiva (1,5 litru M-Sunagreenu a 6 llitrů vody na tunu osiva obilnin)

Zdroj: web společnosti CHEMAP AGRO s. r. o.

Ing. Vít Socha
technolog

+420 739 429 746
vit.socha@biosfor.cz