Stimulace růstu kukuřice

Základní stimulace

  • T1 – moření M-SUNAGREEN 1,5 l/t
  • T2 – HERGIT 0,2 l/ha + LISTER Zn WP 0,3-0,8 kg/ha od 6. listu do počátku květu (DC 18-61) v kombinaci s insekticidy nebo další listovou výživou (FOLIT P, K, S).

Plodinová doporučení