Stimulace růstu ozimých obilovin

Cílem použití auxinových stimulátorů a listové výživy v obilovinách, je vytvoření silného a vyrovnaného porostu, s vysokým výnosovým potenciálem a bezproblémovým naplněním kvalitativních parametrů.

Zvýšení hladiny auxinu v přesně definovaném úseku vývoje obiloviny, vede k zesílení a upravení počtu odnoží, snížení nevyrovnanosti a v neposlední řadě, auxinové stimulátory velmi pozitivně ovliňují výslednou kvalitu i kvantitu sklízeného zrna. Tyto vlastnosti našich přípravků jdou až na hranici mezi hormonální stimulací a morforegulací obilovin.

Také podcenění korekční a výnosotvorné schopnosti listových hnojiv může vést u obilovin velmi často k nežádoucímu omezení výnosu a to i při uplatnění všech ostatních intenzifikačních vstupů a zvýšené úrovni základního hnojení.

Plodinové doporučení