Stimulace růstu řepky olejné

Základní stimulace

  • T3 – HERGIT 0,2 l/ha v butonizaci až počátku květu (DC 45-60) v kombinaci s insekticidy, fungicidy nebo listovou výživou zaměřenou na zvýšenou dodávku bóru a síry (LISTER Komplex Olejniny, FOLIT Bór, S)

Delší tvrdá zima, vysoké intenzity pěstování

  • T2 – REXAN 0,1 l/ha v počátku dlouživého růstu (DC 30-35) v kombinaci s insekticidy, herbicidy, listovou výživou (FOLIT Bór, S, P, K, LISTER Mo, Mn) včetně DAM
  • T3 – HERGIT 0,2 l/ha v butonizaci až počátku květu (DC 45-60) v kombinaci s insekticidy, fungicidy nebo listovou výživou zaměřenou na zvýšenou dodávku bóru a síry (LISTER Komplex Olejniny, FOLIT Bór, S)

Plodinové doporučení