Listové hnojivo Polyfol Bormon SL je určeno k odstranění deficitu bóru a molybdenu v půdě a k pokrytí zvýšených nároků na jejich příjem některými plodinami. Využijete jej při pěstování řepky ozimé, vinné révy, ovocných dřevin nebo zeleniny. Toto hnojivo doporučujeme používat zvláště jako alternativu k aplikaci samotného bóru na kyselých půdách.

Jak rozpoznat nedostatek bóru a molybdenu

  • Nedostatek bóru na plodinách poznáte hlavně kadeřavostí, lámavostí, křehkostí a chlorózou listů a stébel. Může dojít až k odumírání růstového vrcholu. Na plodech se může objevovat skvrnitost a deformace, kořeny mají omezený růst.
  • Deficit molybdenu zapříčiní žloutnutí starších listů nebo i středu rostlin. Rostliny mohou mít nekrotické tečky a jsou drobné.

Aplikace hnojiva Polyfol Bormon SL

Polyfol Bormon SL aplikujte postřikem jako doplňkovou výživu v uvedených dávkách a termínech podle jednotlivých druhů plodin. Při stanovení konkrétní aplikační dávky v rámci doporučeného rozmezí je vhodné vycházet z předchozích rozborů půdy nebo rostlin, kvality půdy, poměrů stanoviště, fáze růstu rostlin i klimatických podmínek. Můžete také zvolit nižší dávky, a to při slabším deficitu nebo pro dělené aplikace.

Plodina
Dávkování SL (l/ha)
Termín aplikace
Počet aplikací
řepka ozimá
1,0 – 1,8
od od 4. listu do počátku květu (DC 14-61)
1 – 3
slunečnice
1,0 – 2,0
od 6. listu do počátku květu (DC 16-60)
1 – 3
cukrovka
1,0 – 1,8
po dokončení tvorby listové růžice
2
mák
0,8 – 1,4
od 6. listu do počátku květu (DC 16-60)
1 – 2
zelenina
0,5 – 1,0
4 až 8 týdnů po výsadbě
1 – 2
réva vinná
1,2 – 2,2
od otvírání pupenů až 4 týdny po odkvětu
1 – 3
ovocné dřeviny
1,2 – 2,2
od otvírání pupenů, do květu a po sklizni
1 – 3
ostatní
0,2 – 0,6
vždy při zjištění deficitu bóru, v závislosti na jeho hloubce
1 – 2

Příprava postřiku

Při přípravě postřikové kapaliny nalijte odměřené množství hnojiva do menšího množství vody a rozmíchejte. Nádrž postřikovače naplňte alespoň do poloviny vodou, zapněte míchací zařízení a za stálého míchání nalijte roztok do nádrže, nebo použijte přimíchávací zařízení. Pro aplikaci hnojiva můžete použít 100-400 l/ha postřikové kapaliny. V případě krátké přestávky v práci, než znovu provedete aplikaci, postřikovou kapalinu v nádrži pečlivě rozmíchejte. Připravenou postřikovou kapalinu vypotřebujte během několika hodin.

Ing. Vít Socha
technolog

+420 739 429 746
vit.socha@biosfor.cz