M Sunagreen + Sunagreen navýší konečný výnos pšenice a ječmene a omezí škody způsobené nepříznivými vlivy.

Jak už jste si u nás mohli přečíst, s přípravkem pro listovou výživu a stimulaci růstu M-Sunagreen lze dosáhnout skutečně vynikajících výsledků sklizně. Porosty pšenice a ječmene mořené ve stimulátoru M-Sunagreen totiž dokáží lépe čerpat živiny a vodu z půdy, a díky tomu mají mnohem rozvinutější kořenový systém. Produkují také více růstového homonu cytokininu (v kořenových špičkách), který má vliv na lepší odnože a hustší porost.

Dlouhodobé výsledky M-Sunagreenu

Společnost Chemap Agro s.r.o. uvádí, že v dlouhodobém průměru mají mořené porosty o 0,5 odnože na rostlinu víc. Rostliny jsou odolnější a lépe snáší stresové podmínky.

Odolnější a vyrovnanější rostliny

M-Sunagreen zvyšuje hladinu přirozených auxinů v rostlinách a významně ovlivňuje prodlužovací růst stonku, čímž se omezuje další odnožování. Sunagreen rostlinám usnadňuje diferenciaci produktivních a neproduktivních odnoží a napomáhá odnožím vyššího řádu vyrovnat se hlavnímu stéblu.

Vyrovnanost odnoží pšenice a ječmene

Na grafech můžete vidět, že v porostech, kde byl aplikován Sunagreen a M-Sunagreen, byly odnože 1. a 2. řádu vůči hlavnímu stéblu vyrovnanější. Zatímco u kontroly byly rozdíly ve výšce odnoží a hlavního stébla mnohem významnější.

Snížení výsevku až o 10 %

Ošetřené porosty mají na jednotce plochy vyšší počet produktivních klasů a zrno dosahuje vyšší HTZ. U pšenice ozimé lze ošetřením snížit výsevek až o 10 %, bez ohledu na typ odrůdy, ročník či na lokalitu.

V tabulce č.1 můžete vysledovat několikaletý pozitivní vliv na HTZ a konečný výnos u porostů se sníženým výsevkem pšenice.

Využití dalších hnojiv pro ječmen a pšenici

Pokud potřebujete dořešit také nedostatek živin, další podporu růstu či zlepšit účinek fungicidů, doporučujeme vám zařadit i další listová hnojiva. Případně využijte přímo kombinovaná hnojiva (K1 a K3) vytvořená speciálně pro porosty pšenice a ječmene. Pro podporu zdravotního stavu obilnin a doplnění hořčíku doporučujeme přípravek Aktifol Mag.

Ing. Vít Socha
technolog

+420 739 429 746
vit.socha@biosfor.cz