M-Sunagreen dosahuje ze všech přípravků k moření nejlepších dlouhodobých výsledků. Přesvědčte se.

Ať se zabýváte výhradně mořením osiva nebo patříte přímo mezi české zemědělce a pěstitele, jistě jste již zaznamenali příznivý vliv přípravku M-Sunagreen na svou sklizeň. Použití tohoto přípravku je snadné, relativně levné a přináší značný efekt.

Díky moření osiva M-Sunagreenem není úroda tolik ovlivněna podmínkami prostředí, tak jako u listových aplikací.

Dvě účinné látky M-Sunagreenu

Pro tvorbu auxinů v semínku rostlin jsou klíčové dvě látky, které obsahuje M-Sunagreen, a které podporují dělení buněk i tvorbu a rychlost růstu kořenů.

Kyselina 2-aminobenzoová
Metabolizuje v rostlinách na přimý
prekurzor pro dvorbu auxinu (IAA).

Kyselina 2-hydroxybenzoová
Zpomaluje odbourávání IAA v rostlinách,
a tím navyšuje obsah přirozených auxinů.

Auxiny mimo jiné ovlivnňují také tvorbu jemných vláskových kořínků rostlin a jejich délku. Tyto kořínky jsou důležité především pro získávání vody a živin z půdy. A jak jste si mohli přečíst v článku Stimulační moření a následná práce s porostem obilnin, tak díky tomu mají rostliny rozvinutější kořenový systém, lepší odnože a hustší porost.

 

Citlivě reaguje na odrůdy i různé klimatické podmínky

Používáním M-Sunagreenu nebudete nijak „tvrdě“ zasahovat do růstu rostlin. Využijete nikoliv syntetických auxinů, ale „pouze“ jejich prekuzorů. Aplikovat je můžete u obilnin v dávce 1,5 l/t osiva v kombinaci s fungicidními nebo insekticidními mořidly.

Výsledky použití stimulačního mořidla hovoří za vše

V tabulce 1 a 2 můžete vidět data od roku 2011 u pšenice v lokalitě Ditana a ZS Kluky a od roku 2012 u ječmene v lokalitě Ditana a UP Wroclaw. Nárůst kořenové soustavy obilnin je v dlouhodobém průměru následující:

  • Oproti neošetřené kontrole dosáhla pšenice nárůst o 16 % v lokalitě ZS Kluky a 45 % v lokalitě Ditana (v roce 2015 dokonce o 53 %).
  • Oproti neošetřené kontrole dosáhl ječmen nárůst o 19 % v lokalitě UP Wroclaw a 29 % v lokalitě Ditana (v roce 2015 dokonce o 180 %).​

M-Sunagreen ovlivňuje parametry porostu po celé období vegetace

Porosty s dobrým kořenovým systémem lépe odolávají klimatickým stresům, což znamená, že i lépe přezimují. Nehledě na procesy v názemní biomase, kdy stimulačně ošetřené osivo vykazuje užší rozpětí mezi kořeny a nadzemní částí ve prospěch kořenového systému.

Ing. Vít Socha
technolog

+420 739 429 746
vit.socha@biosfor.cz