Úprava osiva obilnin zajistí nejen fungicidní a insekticidní ochranu, ale také pomůže ke stimulaci porostu ozimů. Přečtěte si, jak pomocí přípravku M-Sunagreen můžete zvýšit výnosnost a ochranu obilnin.

Přípravek M-Sunagreen, který naše společnost nabízí ve svém portfoliu stimulátorů růstu, je v oblasti ochrany a stimulace nejen prvním komerčně úspěšným přípravkem na trhu, ale také přípravkem nejvíce prověřeným. Mnozí pěstitelé jej zařadili ke standardům v ochraně a https://www.biosfor.cz/stimulatory-rustu/stimulaci obilovin.

V uplynulé sezóně se opět potvrdila výhodnost využívání tohoto přípravku nejen pro moření jařin, ale také ozimů. Porosty, které byly zaseté v termínu a podpořené přípravkem M-Sunagreen, vykazovaly nejlepší stav už během podzimu a svůj potenciál lépe udržely i během stupňujícího se období sucha v průběhu jarní vegetace.

Co je M-Sunagreen

 • přípravek pro stimulaci růstu a vývoje rostlin
 • umožňuje rychlejší a jistější počáteční vývoj rostlin
 • zlepšuje růst kořenového systému
 • lze využít na moření ječmene jarního, obiloviny ozimé, řepky olejné, máku, kukuřice

Výhody použití přípravku

 • Zvyšuje objem kořenové soustavy (+25-30 % na podzim)
 • Zlepšuje vzcházivosti (+5 % rostlin na podzim) a mrazuvzdornost (+8 % rostlin na jaře)
 • Zvyšuje odolnost proti kratším obdobím sucha (tzv. přísuškům)
 • Přispívá k rychlejší tvorbě odnoží (+1 odnož na rostlinu v polovině odnožování)
 • V rámci „Systému stimulace“ dokáže snížit výsevek o 10-15 % bez poklesu výnosu nebo pro pozdní setí
 • Zvyšuje výnos (+3-7

Dávkování a způsob použití

 • 1,5 l přípravku M-Sunagreen na 1 tunu osiva obilnin
 • Přímo ve směsi se základním mořidlem (o dávku M-Sunagreenu se snižuje objem vody používaný k ředění mořidla)
 • Je možnost i přemoření již namořeného osiva (1,5 l M-Sunagreenu + 6 l vody na tunu osiva obilnin)

Soubor k vytištění

Výrobce radí

V rámci snižování výsevku přihlédněte k termínu setí, odrůdě, kvalitě osiva, půdním podmínkám i k uplatňované intenzitě výroby. Obecně lze ale doporučit držet se vždy spíše spodní hranice doporučených výsevků pro danou odrůdu a termín setí. U pozdního setí nezvyšujte neúměrně výsevek (do 4,5 MKS, spíše 4,0 MKS). Výsledky snížených výsevků jsou publikovány v odborných článcích a na stránkách CHEMAP AGRO v oddíle sumarizací pokusů. Korekce výsevku může významně snížit náklad na použití přípravku M-Sunagreen.

Ing. Vít Socha
technolog

+420 739 429 746
vit.socha@biosfor.cz