Článek pojednává o regulaci porostu řepky a možnostech další korekce výživného stavu s cílem podpořit růst kořenů, zvýšit obsah sušiny v rostlinách a tím mrazuvzodrnost.

Prakticky všechny porosty řepek se po zasetí v agrotechnickém termínu potkaly s nějakými srážkami a díky tomu řepka poměrně vyrovnaně vzešla. Porosty mají již před první regulací, některé ji mají již za sebou a další regulační vstupy budou s největší pravděpodobností následovat. A právě v těchto vstupech je vhodné provést korekci výživného stavu řepky s cílem podpořit růst kořenů a zvýšit obsah sušiny v rostlinách a tím mrazuvzdornost. Vedlejším efektem je i zlepšení zdravotního stavu. V tomto vstupu by měl být pouze omezeně používán dusík, důležitější se jeví celý soubor mikroprvků v čele s bórem a z makroprvků potom fosfor.

Odborník radí

U méně vyrovnaných porostů bude vhodné morforegulaci volit citlivěji a doporučujeme v rámci těchto vstupů využít náš stimulátor růstu HERGIT. Vhodně podpoří vývoj kořenů, zvýší počet listů a vyrovná porost.

Aktuální doporučení aplikace přípravků

FOLIT Bór 1,0-1,5 l/ha + (Lister Mo 0,2 l/ha) opět s fungicidem.

Bór doporučujeme dodat ve více vstupech postupně, pokud je to s ohledem na množství vstupů možné.

Molybden je důležitý na kyselých půdách.

Lokálně může být potřeba dodávky fosforu např. v hnojivu FOLIT P 500 SL 1,0-2,0 l/ha. V kombinaci s insekticidy je FOLIT P vhodným partnerem s ohledem na nízké pH tohoto hnojiva.

Přípravky určené ke stimulaci růstu řepky ozimé

Stimulátor Hergit má prokázaný vliv na řepku olejnou:

  • regeneruje po zimním období a stresech
  • stimuluje výnosy a kvalitu
  • zlepšuje klíčivost pylových zrn
  • snižuje reakci na konkurenci v době květu

Listová jednosložková hnojiva Folit vhodná pro řepku ozimou:

Ing. Vít Socha
technolog

+420 739 429 746
vit.socha@biosfor.cz