Rady a články pro zemědělce

Proč mořit osivo přípravkem M-Sunagreen

Osiva obilovin je třeba upravovat nejen po stránce fungicidní a insekticidní ochrany, ale také z pohledu účinné stimulace. Stimulátor M-Sunagreen je v tomto směru nejen prvním komerčně úspěšným přípravkem na trhu, ale také nejvíce prověřeným a stal se již standardem u mnoha pěstitelů.

Stimulátor M-Sunagreen pomáhá k mohutnému kořenu rostlin

V rámci změny klimatu se postupně mění postupy pěstování základních plodin. Kroků, jak eliminovat přísušky a nerovnoměrné rozmístění srážek v rámci pěstitelské sezóny, je celá řada. Jedním z účinných a velmi jednoduchých kroků je změna nároků na kvalitu a úpravu použitého osiva. Aplikace stimulačních látek a živin přímo na osivo se postupně stává standardem. Přečtěte si, jak pomáhá stimulátor růstu a vývoje rostlin M-Sunagreen k mohutnému kořenu. 

Podzimní aplikace v řepce ozimé

Článek pojednává o regulaci porostu řepky a možnostech další korekce výživného stavu s cílem podpořit růst kořenů, zvýšit obsah sušiny v rostlinách a tím mrazuvzodrnost.

Základem stimulace ozimých obilnin je správné moření

Úprava osiva obilnin zajistí nejen fungicidní a insekticidní ochranu, ale také pomůže ke stimulaci porostu ozimů. Přečtěte si, jak pomocí přípravku M-Sunagreen můžete zvýšit výnosnost a ochranu obilnin.

Jak na fungicidní ochranu obilovin

Pro doplnění fungicidní ochrany už několik let nabízíme osvědčená hnojiva ze skupiny AKTIFOL. Nosné látky těchto hnojiv významně podporují efekt fungicidní ochrany, omezeně i rozšiřují účinnost účinných látek fungicidů na případné necílové patogeny a zvyšují účinek levnějších fungicidů.

Počátek sloupkování ozimých obilnin

U časných výsevů zejména raných odrůd pšenice už pozorujeme dosažení fáze 31-32. Postupně se do těchto fází dostanou další termíny setí a odrůdy podle jejich ranosti. Pouze aktuálně očekávané ochlazení vede často k rozhodnutí oddálit ještě základní morforegulační vstup s trinexapac-ethyl případně jinými účinnými látkami.

Náš nový web od DF

Za naši novou atraktivní webovou prezentaci vděčíme společnosti DF MARKETING, která se postarala o design, responzivní zpracování (správné zobrazení na všech zařízeních vč. mobilních) a kompletní přípravu webu jako takového. Ten nám nyní poskytuje snadnou a intuitivní administraci, díky které se nám bude zajímavý obsah tvořit jedna radost. 

Doporučená aplikace POLYFOL BORMON SL

Listové hnojivo Polyfol Bormon SL je určeno k odstranění deficitu bóru a molybdenu v půdě a k pokrytí zvýšených nároků na jejich příjem některými plodinami. Využijete jej při pěstování řepky ozimé, vinné révy, ovocných dřevin nebo zeleniny. Toto hnojivo doporučujeme používat zvláště jako alternativu k aplikaci samotného bóru na kyselých půdách.

Stimulační moření obilnin, základ pro vysoký výnos

M-Sunagreen dosahuje ze všech přípravků k moření nejlepších dlouhodobých výsledků. Přesvědčte se.

Stimulační moření a následná práce s porostem obilnin

M Sunagreen + Sunagreen navýší konečný výnos pšenice a ječmene a omezí škody způsobené nepříznivými vlivy.

Jak už jste si u nás mohli přečíst, s přípravkem pro listovou výživu a stimulaci růstu M-Sunagreen lze dosáhnout skutečně vynikajících výsledků sklizně. Porosty pšenice a ječmene mořené ve stimulátoru M-Sunagreen totiž dokáží lépe čerpat živiny a vodu z půdy, a díky tomu mají mnohem rozvinutější kořenový systém. Produkují také více růstového homonu cytokininu (v kořenových špičkách), který má vliv na lepší odnože a hustší porost.

Ošetření a stimulace v jednom: M-Sunagreen

Prvním krokem systému stimulace je nejen fungicidní ochrana, ale i stimulace růstu.

Listová výživa a stimulace

Seznamte se s novým systémem listové výživy a stimulace od společnosti Chemap Agro.